Już jest 8. edycja badania „Dzieci w sieci Mutliscreen”

W aktualnej, już 8. edycji corocznego badania Dzieci w Sieci Multiscreen, które jest realizowane przez Dom Sprzedaży Mediów Interaktywnych MediaFarm we współpracy z firmą badawczą Zymetria przyglądamy się najnowszym trendom konsumpcji mediów przez dzieci. Wyniki są zaskakujące!

Badanie ilościowe zostało zrealizowane w dniach 29 września – 10 października 2023 roku techniką wywiadów internetowych na próbie N=610 osób.

Jeśli jesteś zainteresowany prezentacją wyników badania, napisz na: mediafarm(at)mediafarm.pl