Mobile banner w aplikacjach mobilnych to niewielka prostokątna reklama, która pojawia się w interfejsie aplikacji. Zazwyczaj umieszczana jest na górze lub na dole ekranu, pozwalając użytkownikom kontynuować korzystanie z aplikacji podczas jej wyświetlania. Mobilne bannery są powszechną i nieintruzywną formą reklamy w aplikacjach, dając markom możliwość skutecznego dotarcia do swojej docelowej grupy odbiorców.